Przepisywanie licznika prądu w praktyce

Przepisanie licznika prądu jest procedurą, której nie da się uniknąć w przypadku nabycia nieruchomości. Nowy właściciel musi zająć się związanymi z tym formalnościami, aby otrzymywać rachunki za energię elektryczną na swoje nazwisko. Nie ma w tym jednak niczego skomplikowanego i bardzo często wszystko może zostać załatwione przez Internet, co jest dużą oszczędnością czasu i wygodą. Czas zastanowić się nad tym, jak przepisać prąd na nowego właściciela, gdyż wiąże się to z koniecznością posiadania konkretnych dokumentów.

Kiedy i dlaczego należy przepisać licznik prądu?

W przypadku kupowania nieruchomości na rynku pierwotnym najczęściej konieczne jest przyłączenie układu pomiarowo-rozliczeniowego do sieci energetycznej, co wymaga możesz przebrać. Inaczej to wygląda, gdy inwestor kupuje mieszkanie na rynku wtórnym. Trzeba w takiej sytuacji zająć się przepisaniem licznika energii elektrycznej na swoje nazwisko. Proces ten należy przeprowadzić zarówno w przypadku kupna, jak również sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Dlaczego jest t to tak bardzo istotne? Przepisanie licznika prądu (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/jak-przepisac-prad-na-nowego-wlasciciela) na nowego wyściela sprawia, że odtąd będzie on mógł rozliczać się na własny rachunek. W przeciwnym razie istnieje ryzyko bycia posądzonym o nielegalne pobieranie energii elektrycznej. Co więcej, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia za długi poprzedniego nabywcy. Z chwilą przepisania układu pomiarowo-rozliczeniowego, faktury za prąd wystawiane są już na nowego lokatora, co pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Co będzie potrzebne do przepisania licznika prądu?

Do zmiany danych osoby użytkującej licznik prądu wymagane są konkretne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie przeprowadzenie całej procedury sprawnie i szybko. Niezbędny jest akt własności lub umowa o najmie nieruchomości, dowód osobisty, wniosek i protokół zdawczo-odbiorczy. Ostatni dokument stanowi potwierdzenie aktualnego stanu licznika prądu, czyli z chwilą zakupu nieruchomości. Muszą na nim znajdować się podpisy obu stron, czyli sprzedającego i kupującego. Najszybciej będzie pobrać i wydrukować gotowy już wzór protokołu, który dostępny jest na stronie dostawcy prądu. Nie musi być to jednak konieczne – wystarczy sporządzić go samodzielnie.