Wymierne korzyści energii wiatrowej

Przykładem odnawialnych źródeł energii jest energia wiatrowa – darmowa, ekologiczna i powszechnie dostępna. Wszystko to przemawia za wybudowaniem jak największej liczby elektrowni wiatrowych, dzięki którym będzie możliwe uzyskanie ogromnych oszczędności i wielu innych korzyści. Prawdą jest to, że turbiny wiatrowe nie są wolne od wad, ale przewaga zalet przemawia w dużo większym stopniu za inwestycją w farmy wiatrowe.

Jakie korzyści dają elektrownie wiatrowe?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ale elektrownie wiatrowe stanowią źródło podatków, co oznacza, że przyczyniają się do rozwoju regionu, w których są wykorzystywane. Gminy z wiatrakami mogą liczyć na dodatkowe źródło dochodu. Zwiększa się także liczba miejsc pracy, czyli obniża się stopa bezrobocia. Okresowo potrzebne są osoby do wybudowania elektrowni, a następnie na etapie jej eksploatacji. Właściciele gruntów, na których wznoszone są farmy wiatrowe, mogą spodziewać się zysków w postaci wynagrodzenia z tytułu dzierżawy. Dotyczy to wszystkich terenów, które zostały objęte projektem wiatrowym. Obecnie praktycznie każdy może zostać inwestorem i jednocześnie współwłaścicielem takiego projektu. Turbiny wiatrowe same w sobie stanowią niebanalną atrakcję lokalną. Wykorzystywane jest to w branży rozrywkowej, gdyż stwarza nowe możliwości usługowe i gastronomiczne.

O jakich jeszcze zaletach można mówić?

W przypadku elektrowni wiatrowych można mówić o ochronie środowiska, gdyż produkcja energii odbywa się bez szkody dla otoczenia. Co więcej, turbiny wiatrowe sprzyjają zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i szeregu innych gazów cieplarnianych. Nie przyczyniają się one do niekorzystnych zmian klimatycznych. Efektywność energii wiatrowej jest bardzo wysoka w porównaniu do innych technologii. Sąsiadujące tereny mogą być przez cały czas użytkowane, gdyż turbiny w niczym nie przeszkadzają. Elektrownie wiatrowe uznawane są obecnie za symbol prestiżu danej gminy i pozwalają na dywersyfikację źródeł energii, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Mogą one stanowić uzupełnienie dla energetyki dużej.