Czym jest prąd elektryczny?

prąd

Dzisiejsze wykorzystanie energii elektrycznej wiąże się nie tylko z oświetleniem, czy zasilaniem urządzeń elektronicznych, ale także z przyziemnymi sprawami jak np. posiadanie dostępu do wody w mieszkaniu, a nawet posiadanie samego mieszkania, do którego budowy wykorzystano narzędzia elektryczne. Potocznie przyjęło się nazywanie jej prądem elektrycznym, jednak takie określenie nie jest precyzyjne. Czym różnią się między sobą te zjawiska i czym dokładniej jest i skąd się bierze prąd elektryczny?

Jak powstaje i gdzie występuje prąd elektryczny

Z fizycznego punktu widzenia prąd elektryczny jest po prostu uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych. Ładunek przenoszony jest przez cząstki, w najbardziej popularnym przypadku przez elektrony, które podczas tego zjawiska poruszają się we wspólnym kierunku. Jest on zatem zawsze ruchem cząstek przenoszących ładunek elektryczny, do którego określenia wykorzystuje się pojęcie natężenia, które mierzone jest w Amperach i w technicznych zastosowaniach nazywane jest w skrócie właśnie prądem. Natężenie, w uproszczeniu, określa ilość przepływającego ładunku w czasie.

Może się wydawać, że jest to zjawisko wymyślone przez ludzkość, jednak występuje ono naturalnie w przyrodzie i mogą tutaj na myśl przychodzić na przykład wyładowania podczas burzy, podczas których w istocie dochodzi do przepływu nagromadzonych ładunków, czyli prądu, między cząsteczkami powietrza. Mniej obserwowalnym zjawiskiem, ale dużo bardziej powszechnym jest układ nerwowy, który w praktyce wykorzystuje go do przekazywania informacji, podobnie jak dzisiejsze urządzenia komputerowe, ale w naturalnym wydaniu.

prąd

Prąd elektryczny, a energia elektryczna

Energia elektryczna ma bezpośredni związek z prądem elektrycznym, który odpowiada za jej przenoszenie. Jest ona formą energii, która powstaje w wyniku zmiany innego rodzaju energii i po przeniesieniu przez prąd do urządzenia jest zmieniana także na jej inną formę, np. na energię mechaniczną lub cieplną. Przykładem takiego procesu może być, np. powstawanie energii w elektrowni, w której energia mechaniczna ruchu generatora zmieniana jest na energię elektryczną, która przy pomocy sieci energetycznej zostanie przeniesiona do domu, gdzie zasili np. odkurzacz, którego silnik zmieni ją z powrotem w energię mechaniczną. W związku z tym, że są one mocno ze sobą powiązane, tam gdzie nie jest potrzebne rozróżnienie tych dwóch zjawisk przyjęło się często stosowania tych terminów zamiennie nazywając energię elektryczną prądem.