Alternatywne źródła energii

alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii są to odnawialne źródła, dzięki którym możliwe jest czerpanie energii bez konieczności bycia zależnym od dostawców prądu. Z roku na rok ceny energii elektrycznej rosną, a coraz większa świadomość konieczności działań proekologicznych powoduje coraz większe zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. 

Jakie są alternatywne źródła energii?

Wśród alternatywnych źródeł energii wyróżnić można: 

  • energię wodną, czyli koła wodne wykorzystywane są ze względu na ciągły ruch zasobów wodnych. Stosuje się koła wodne, młyn oraz ciężkie zapory wodne, które korzystając ze spiętrzonej wody, napędzają generatory prądotwórcze. 
  • biomasę, np. biogaz, biopaliwo, które mają postać materii roślinnej stosowanej do ogrzewania wnętrz pomieszczeń, ale także jako paliwo samochodowe. Oprócz drewna wykorzystuje się rośliny szybkorosnące takie jak: proso, wierzba czy odpady po trzcinie cukrowej.
  • energię słoneczną, czyli kolektory słoneczne, to urządzenia ustawiane odpowiednio do padających promieni słońca. Energia ta wykorzystywana jest do podgrzewania wody.
  • wiatr, czyli wiatraki i turbiny wiatrowe, wytwarzają energię, nie produkując przy tym szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Turbiny wiatrowe i łopatki wiatraków, które są popychane przez wiatr, napędzają generatory energii elektrycznej. 
  • geotermiczną pochodzącą z wnętrza Ziemi, gdzie stale zachodzą procesy cieplne między jądrem Ziemi a jej powierzchnią, dlatego stosuje się systemy rur wypełnionych wodą oraz zbiorniki gorącej wody, gdzie powstaje energia cieplna. 

Korzyści ze stosowania alternatywnych źródeł energii

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści. Na pewno ogromną zaletą ich wykorzystania jest oszczędność pieniędzy, które trzeba by było wydać na stale rosnące rachunku za energię elektryczną. Niewątpliwie ważne jest również zmniejszenie ilości emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery, a także zmniejszenie zapotrzebowania na będące na skraju wyczerpania zapasy kopalnych paliw. Dzięki temu poprawie ulega klimat, zdrowie oraz ilość dwutlenku węgla nie przekracza dopuszczalnych norm. Dlatego istotne jest zainteresowanie tematem alternatywnego pozyskiwania energii i wdrożyć je w codzienne życie.