Jak funkcjonuje rynek energii?

rynek energii

Główne zadanie, które stoi przed rynkiem energii elektrycznej to zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do różnych odbiorców końcowych, w tym do gospodarstw domowych oraz odbiorców przemysłowych. Nieprzerwane dostawy energii elektrycznej zapewniają rozwój gospodarczy w państwie, a jednocześnie stanowią podstawę funkcjonowania każdego społeczeństwa. Energia elektryczna bez wątpienia towarzyszy nam każdego dnia w codziennych czynnościach, pozwalając na korzystanie z wszelkich udogodnień technicznych i technologicznych. Co jeszcze warto wiedzieć o rynku energii?

Funkcje rynku energii

Rynek energii elektrycznej w Polsce (https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/rynek-energii-w-polsce) podzielono na cztery segmenty, takie jak:

  • wytwarzanie,
  • przesył,
  • dystrybucja,
  • obrót.

Segment wytwarzania odpowiada przede wszystkim za produkcję energii z dostępnych nośników, tj. paliwa kopalne (węgiel, gaz) lub źródła odnawialne (wiatr czy słońce). Rynek energii związany z przesyłem to pewien rodzaj kręgosłupa energetycznego, który zapewniają rozdział energii na terenie całej Polski. Firmy działające w sektorze  dystrybucji odpowiadają za dostarczanie energii bezpośrednio do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i budynków użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa obrotu zajmują się natomiast sprzedażą energii elektrycznej do końcowych odbiorców, z którymi podpisują umowy o zakup.

Rynek energii a państwo

rynek energii

Szczególnie ważną rolę na polskim rynku energii pełni Ministerstwo Skarbu Państwa, a także Ministerstwo Gospodarki.

Resort Skarbu Państwa to właściciel lub też współwłaściciel niektórych firm, które operują na rynku energii elektrycznej. Mowa w tym przypadku przede wszystkim o sektorze przesyłu i dystrybucji. Z kolei Ministerstwo Gospodarki zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań legislacyjnych regulujących funkcjonowanie rynku energii. Wszystkie urządzenia odpowiedzialne za wytwarzanie, przesył, dystrybucję, a w końcowym etapie sprzedaż energii to Krajowy System Elektroenergetyczny umożliwiający realizację dostaw energii w sposób ciągły.