Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca jest świadomy, że czekają go liczne audyty i kontrole w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jednym z nich jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Warto dowiedzieć się, czym jest, w jakich przedsiębiorstwach się go przeprowadza, kiedy można się go spodziewać oraz jaki jest jego cel.

Czym jest audyt energetyczny?

Wiele osób może mylić audyt efektywności energetycznej z omawianym audytem energetycznym. Ten pierwszy przeprowadza się do własnych celów, np. przed termomodernizacją budynku. Natomiast audyt energetyczny jest to sposób na sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku.

Kto podlega obowiązkowi przeprowadzenia audytu energetycznego?

Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianej ustawie, audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony w firmach, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat zatrudniają powyżej 250 pracowników lub ich roczne obroty wynoszą powyżej 50 mln euro, a przychody powyżej 43 mln euro. Warto pamiętać, że istnieją przedsiębiorstwa, które są zwolnione z konieczności przeprowadzania audytu energetycznego. Należą do nich przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią zgodny z polską normą, np. ISO 50001. Zwolnione są także przedsiębiorstwa, których system zarządzania energią opiera się na systemie zarządzania środowiskowego EMAS, a w jego ramach został przeprowadzony audyt energetyczny.

Cel wykonania audytu

Cel wykonania audytu energetycznego jest bardzo prosty. Mianowicie ma on wskazać obszary, w których energia jest nieefektywnie wykorzystywana. Dzięki temu możliwe jest modyfikowanie sposobu zarządzania energią, by jej straty były jak najmniejsze. To z kolei przynosi liczne korzyści przedsiębiorcom, którzy dzięki temu mogą:
– ograniczyć koszty związane z użyciem energii,
– stać się firmą bardziej konkurencyjną,
– zyskać prestiż i zaufanie klientów i dostawców,
– zmniejszyć wpływ działalności na środowisko naturalne.