Kompensacja mocy biernej i jej wpływ na rachunki za energię

kompensacja mocy biernej

Wprowadzone zmiany rozliczania nieskompensowanej mocy biernej sprawiły, że coraz bardziej opłacalne staje się jej równoważenie. Przemawia za tym nie tylko optymalizacja kosztów, ale także zmniejszenie strat związanych z przesyłem energii oraz możliwość maksymalnego wykorzystania przepustowości transformatorów i kabli zasilających.

Moc bierna i czynna

Moc czynna jest mocą użyteczną, którą można zamienić na energię mechaniczną, cieplną i świetlną. Bierna to natomiast taka, która nie jest energią użytkową, choć okazuje się niezbędna do pracy niektórych urządzeń. Moc bierna indukcyjna związana jest z pracą pieców czy silników. Bierna energia oddana, czyli pojemnościowa pojawia się natomiast przy kondensatorach czy długich odcinkach kabli pod napięciem. Niezależnie jednak od rodzaju mocy biernej, zbyt wielka jej ilość związana jest z nadmiernym stratami zarówno dla dostawców energii elektrycznej, jak i dla użytkowników sieci, którzy zmuszeni są wtedy płacić kary.

Dlaczego moc bierna jest niepożądana?

Przesyłanie mocy biernej generuje dodatkowe straty, a ponadto wpływa na zmniejszenie przesyłowych możliwości energii. Dla dostawców energii jest to niekorzystne także z tego powodu, że zarabiają jedynie na energii czynnej. Zależy im więc na tym, by zredukować ilość energii biernej do minimum przy zachowaniu wymaganych parametrów. Ponoszone straty rekompensują sobie przez wyznaczenie limitów mocy biernej, których przekroczenie będzie się wiązać dla użytkowników sieci z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat – kar za ponadumowne korzystanie z mocy biernej.

kompensacja mocy biernej

Moc bierna a wysokość rachunku

W przypadku większości dostawców energii elektrycznej w Polsce tolerowana przez nich wartość energii biernej określana jest współczynnikiem 0,4. Oznacza to, że jej pobór nie może być większy niż 40% energii czynnej. Jeśli wartości te będą przekroczone, dochodzi do tak zwanego ponadumownego poboru mocy biernej. Znajduje to odzwierciedlenie w rachunkach za prąd. Takie dodatkowe należności mogą niekiedy stanowić nawet 1/3 całych miesięcznych opłat. Przyjmuje się też, że jeśli w wyniku ponadumownego poboru mocy biernej miesięcznie trzeba płacić około 500 złotych, kompensacja mocy biernej powinna zostać wdrożona. O tym jak dobrze działa kompresja mocy biernej przeczytamy na stronach wielu firm i blogach.