Jak ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę?

Osoby planujące montaż instalacji fotowoltaicznej, które mają podpisaną umowę kompleksową z formą energetyczną, mogą liczyć na uzyskanie dofinasowania. Dotacja opiewa na kwotę pięciu tysięcy złotych. Konieczne jest spełnienie wymogów programu Mój Prąd i złożenie stosownego wniosku, z kompletną dokumentacją. Można zrobić to osobiście, pocztą lub online.

W jaki sposób uzyskać dotacje na fotowoltaikę?

Cyklicznie wyznaczane są kolejne terminy przyjmowania wniosków o dotacje na fotowoltaikę. Pierwszy pojawił się już w 2019 roku. Program Mój Prąd został stworzony z myślą o gospodarstwach domowych, które zakładają nową instalację fotowoltaiczną o mocy w przedziale od 2 do 10 kW. Instalacja PV musi należeć do osoby fizycznej, która będzie wytwarzała energię elektryczną dla swoich prywatnych potrzeb. Instalacja PV musi być ukończona, a właściciel mieć podpisaną umowę kompleksową z firmą energetyczną (wprowadzenie energii elektrycznej do sieci wyprodukowanej przez mikroinstalację). Maksymalna kwota dofinasowania wynosi pięć tysięcy złotych – 50% kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet. Wymaga to posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu i konta e-PUAP. Inną opcją jest przesłanie dokumentacji na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można też udać się z wnioskiem osobiście do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dokumenty potrzebne do otrzymania dofinasowania

Dotacje z programu Mój Prąd można otrzymać po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Potrzebny jest wypełniony wniosek, kopia faktury (na zakup i montaż instalacji PC z notatką „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”), zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej o dokonaniu montażu licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy. W przypadku samodzielnego montażu instalacji fotowoltaicznej trzeba dołączyć do wniosku zaświadczenie o tym fakcie i kopię faktury za dostawę elementów. Wnioski należy składać d 18 grudnia 2020 roku. Status wniosku po złożeniu można monitorować na bieżąco na stronie programu Mój Prąd.