Udział dostawców energii elektrycznej w krajowym rynku elektroenergetycznym

dostawcy energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej w Polsce ma zapewnić dostawę prądu wszystkim odbiorcom końcowym i to zarówno firmom, gospodarstwom domowym czy innym instytucjom. Energia elektryczna towarzyszy bowiem ludziom każdego dnia i obecnie funkcjonowanie bez niej jest właściwie niemożliwe. Nie każdy zastanawia się jednak, jak przebiega cały proces od wytworzenia prądu aż do jego dostarczenia do gniazdka. Tymczasem biorą w nim udział aż cztery segmenty – wytwarzanie, przesył, dystrybucja oraz obrót.

Działanie poszczególnych segmentów

dostawcy energii elektrycznej

Pierwszy etap związany z rynkiem energii to jej wytworzenie. Aż 75% krajowego zapotrzebowania zaspokajają elektrownie, natomiast pozostałą część potrzebnej energii dostarcza się poprzez pracę elektrociepłowni oraz przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Niezwykle ważnym segmentem polskiego rynku jest segment przesyłu, który umożliwia rozdział energii elektrycznej na terenie całego kraju, natomiast segment dystrybucji odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Sprzedawcy to natomiast osoby handlujące towarem, jakim jest prąd i to właśnie z nimi odbiorcy końcowi podpisują umowy.

Dostawcy energii

W ramach liberalizacji rynku w Polsce istnieje obecnie możliwość swobodnego kupowania prądu od wybranego przez siebie sprzedawcy. Inaczej jest jednak w przypadku dobrej oferty dostawcy energii elektrycznej. Wyspecjalizowane firmy odpowiedzialne za ten segment przyporządkowane są do konkretnych obszarów kraju, co oznacza, że nie ma możliwości ich zmiany. Oznacza to, że w naszym kraju funkcjonuje naturalny monopol wynikający z ograniczeń rynku, a dokładniej mówiąc – z możliwościami infrastruktury. Aby jednak odbiorcy końcowi nie ponosili z tego powodu szkód, ceny za przesył i dystrybucję energii elektrycznej są regulowane i zatwierdzane przez organ administracji rządowej, czyli Urząd Regulacji Energetyki, a osoby płacące rachunki za prąd mogą liczyć na te same opłaty dystrybucyjne niezależnie od tego, z usług jakiego sprzedawcy korzystają.