Wewnętrzny i zewnętrzny audyt energetyczny

audyt energetyczny

Nie każda firma zobligowana jest do przeprowadzenia audytu energetycznego, jednakże w większości przypadków warto go wykonać. Poniesienie dodatkowych kosztów pozwala na uzyskanie długofalowych oszczędności, gdyż audyt energetyczny optymalizuje i usprawnia procesy związane z poborem energii elektrycznej. W rezultacie zmniejszenie poboru prądu przekłada się na redukcję kosztów, co w skali roku wiąże się z niemałymi oszczędnościami.

Opłacalność audytu energetycznego

Audyt energetyczny jest procesem wieloetapowym, podczas którego analizie poddawane są wszystkie elementy generujące koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie. Sprawdzane są zarówno urządzenia elektryczne, jak również wszelkiego rodzaju procesy. Dodatkowo analizie poddawany jest poziom dopasowania mocy umownej i dotychczasowej taryfy prądu. Czasami okazuje się, że już sama zmiana taryfy energii może wiązać się z niemałymi oszczędnościami w skali roku. Niekiedy firma ponosi niepotrzebne koszty związane z niewiadomym przekraczaniem limitu mocy umownej, co wiąże się z dodatkowymi opłatami w postaci kar finansowych. Dzięki audytowi energetycznemu możliwe jest wykrycie tego typu nieprawidłowości. Służy on optymalizacji i usprawnieniu wszystkich procesów związanych z poborem energii elektrycznej, a więc poprawieniu efektywności zużywanego prądu w przedsiębiorstwie.

audyt energetyczny

Wewnętrzny i zewnętrzny audyt energetyczny

Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest żmudnym ani też czasochłonnym zadaniem, ale należy powierzyć je specjaliście w postaci profesjonalnego audytora. Audyt wewnętrzny rozpoczynany jest od analizy aktualnej oferty dostawcy prądu i dobrania właściwej mocy umownej. Z kolei audyt zewnętrzny skupia się na pozostałych elementach analizy, czyli na całym systemie używania prądu w przedsiębiorstwie. Brane pod uwagę są zarówno urządzenia elektryczne, jak również inne media w postaci wody, ogrzewania i gazu. Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja wszystkich danych, na podstawie których można przedstawić plan audytu. Dopiero potem przechodzi się do audytu właściwego, czyli do fizycznego przeanalizowania wszystkich elementów firmy. Na koniec uzyskuje się trzyczęściowy raport z audytu. Świetnym odniesieniem jest https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/audyt-energetyczny